Biblioteca La Bòbila de Figueres

La proposta arquitectònica parteix de reacondicionar l’antiga bòbila de Can Carreres i donar un nou ús a diverses construccions preexistents dins el sector de la bòbila. El projecte només aprofita part de la nau oest i les tres naus on s’ubicava el forn túnel i la producció de ceràmica.

El projecte aprofundeix en la definició de l’entorn immediat del sector, la determinació d’una proposta de biblioteca central amb un de programa variat que doni resposta a les noves necessitats socials i culturals de la ciutat.

Pel que fa la materialitat, tant els interiors com les façanes exteriors aprofundeixen en la relació de la ceràmica, com element representatiu del caràcter originari de l’espai, amb la fusta, interpretada com una nova manera de projectar i construir els espais. La planta baixa del conjunt serà en bona mesura de la ceràmica dels murs originals de la bòbila (excepte la planta baixa de l’edifici de nova construcció, que serà de fusta), mentre que tots els tancaments de la planta pis seran de vidre i fusta. D’aquesta manera s’emfatitzarà el contrast entre l’existent, representat amb la ceràmica, i la nova obra, representada per l’estructura i tancaments de fusta.