Serveis

Oferim un servei integral d’arquitectura i enginyeria, adaptat a les necessitats de cada client, siguin particulars o empreses. Descobreix els nostres serveis, i comencem a treballar junts.

Arquitectura i obra nova

Realització dels primers dibuixos i plànols, que determinaran la idea a desenvolupar. Treballem conjuntament amb el client partint de les idees inicial fins arribar a una proposta arquitectònica que pugui resoldre les seves necessitats. Assessorem al client en els aspectes tècnics i normatius per tal de poder arribar a una proposta que sigui viable i construïble.

Desenvolupem tot tipus de projectes d’obra nova, rehabilitació i/o reforma, en àmbit residencial, industrial, comercial, restauració i pública concurrència. Equip jove, pluridisciplinari i proactiu, format per arquitectes, arquitectes tècnics i enginyers, capacitats per afrontar qualsevol tipus de projecte amb la major solvència tècnica, econòmica i temporal. Estudiem cada projecte al detall per poder oferir les millors propostes, amb total flexibilitat, perquè cada espai tingui el toc de personalitat que desitgem. Només així podem crear espais únics, genuïns, i coherents amb la funcionalitat i necessitats de l’usuari final.


Rehabilitació d’edificis i patrimoni històric. Estudiem cada projecte a fons perquè els espais tornin a lluir amb tot el seu potencial, projectant la intervenció d’una banda des del respecte a la història i al passat, i de l’altra amb la mirada al futur per a donar-li una nova vida a l’edifici que li permeti adaptar-se a les noves funcions i necessitats actuals.


Realitzem i col·laborem en projectes d’interiorisme de petits negocis, retail, hotels i restaurants. Col·laborem juntament amb professionals del disseny d’interiors i realitzem tota la part tècnica derivada.


Disposem d’arquitectes i arquitectes tècnics qualificats per realitzar direccions d’obra i direccions d’execució d’obra + coordinació de seguretat i salut laboral en obra. Aquesta part pluridisciplinària ens permet tenir un major control dels treballs a executar, aportant una visió tècnica al conjunt de l’obra sense perdre el sentit i la voluntat del projecte arquitectònic. Oferim aquest servei a particulars i a professionals del sector de l’arquitectura i construcció, complementant les direccions facultatives de l’obra i recolzant les seves funcions.


Project Management. Gestió i planificació de tota l’obra, controlant els costos, els terminis i la qualitat respecte el projecte original. Organització de tots els industrials que intervenen a l’obra. Ens encarreguem de coordinar la contractació d’industrials, així com supervisar i controlar l’execució de l’obra, mantenint sempre en mans de la propietat el control per al correcte desenvolupament del projecte, en els terminis previstos i amb el pressupost estimat.


Projectes d’estructures per edificis unifamiliars, piscines, murs de contenció, estructures singulars, etc.


Projectes de piscina, paisatge i enjardinament. També realitzem projectes de valles, porxos i terrasses exteriors.

Serveis tècnics