Informes i certificats

Informes i certificats tècnics. Certificats d’antiguitat. Taxacions i valoracions immobiliàries. Assessorament immobiliari. Divisions horitzontals. Aixecament de plànols. Projectes de parcel·lació urbanística, segregacions, agrupacions i cessions.