ITE (Inspecció tècnica d’edificis)

Què és una ITE?

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual dels elements comuns de l’edifici feta per un tècnic competent en base a la qual redacta el corresponent Informe sobre l’estat de l’edifici (IITE). L’objectiu de la ITE és avaluar l’estat de conservació i manteniment de l’edifici per tal de detectar, si és el cas, possibles deficiències. Posteriorment s’emet un informe identificant les patologies i donant les instruccions necessàries per subsanar tots els desperfectes constructius.

L’informe ITE serà necessari, juntament amb el certificat energètic i la cèdula d’habitabilitat, per procedir a la compra-venda o el lloguer d’un immoble, sempre i quan en el moment de la transacció aquest es trobi dins els períodes indicats per a la realització de l’informe ITE.

L’objectiu principal és fomentar la cultura del manteniment dels edificis d’habitatges i facilitar a la seva Propietat el coneixement de l’estat en què es troben, així com de les possibilitats de millora, per tal que pugui programar les actuacions i acordar l’aportació dels fons necessaris per a la rehabilitació, conservació i adequació dels habitatges als requeriments que regula la normativa vigent. 

Es pot donar el cas que un cop realitzada la inspecció tècnica del seu edifici es necessitin realitzar obres de rehabilitació. Des de EN BLANC arquitectura oferim el nostre servei tècnic com arquitectes especialistes en rehabilitació d’edificis.

Procediment de la ITE a Catalunya

Periòdicament, l’Agència de l‘Habitatge de Catalunya envia cartes informatives a comunitats de veïns o propietaris d’edificis de Catalunya per recordar-los que tenen aquesta obligació. Si és el vostre cas, a continuació t’informem del procediment a seguir.

S’ha d’encarregar la realització d’una ITE a un tècnic competent (arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic) i demanar un pressupost, ja que els honoraris depenen de diverses variables (nombre d’habitatges, tipus d’edifici, etc.) i no hi ha un preu establert.

Inspecció tècnica visual dels elements comuns de l’edifici, amb la possibilitat d’entrar al màxim nombre d’habitatges possibles.

Redacció de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) per part del mateix tècnic. Des d’aquest moment es disposen de 4 mesos per tramitar la sol·licitud del Certificat d’Aptitud (CA). Aquest tràmit el pot fer el mateix tècnic de la ITE sempre i quan estigui autoritzat.

Emissió del Certificat d’Aptitud (CA) per part de l’Administració.

En funció del tipus de deficiències de l’informe IITE: la redacció d’Informes de verificació per part d’un tècnic que acreditin que el Certificat d’aptitud manté la seva vigència.

Si l’edifici té deficiències: elaboració d’un Programa de rehabilitació per a la seva reparació, supervisat per un tècnic.

Formalització del Llibre de l’edifici per part de la Propietat. 

Quins edificis han de passar una ITE?

La Inspecció Tècnica és obligatòria en els següents casos:

  • Edificis plurifamiliars d’habitatges i determinats habitatges unifamiliars, tots ells de més de 45 anys d’antiguitat. Pel que fa als habitatges unifamiliars estan exempts de la inspecció aquells que tinguin la seva edificació principal separada 1,5 metres o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents. 
  • Edificis o habitatges dels edificis que es vulguin acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
  • Quan ho determinin els programes o les ordenances locals.

Quan s’ha de passar la ITE?

El Decret fixa uns terminis màxims per dur a terme la inspecció, amb el calendari següent:

Habitatges Plurifamiliars:

Antiguitat de l’edifici  Data límit 
anteriors a 1950
entre 1951 i 1960
entre 1961 i 1971
a partir de 1971
 
31/12/2013
31/12/2015
31/12/2016
quan compleixi 45 anys 

Habitatges Unifamiliars*:

Antiguitat de l’edifici 
Data límit 
anteriors a 1900
entre 1901 i 1930
entre 1931 i 1950
entre 1951 i 1960
entre 1961 i 1975
a partir de 1975
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
quan compleixi 45 anys

*Els habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els 45 anys no tenen l’obligació de presentar l’Informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data en què caduqui aquesta cèdula d’habitabilitat.

Necessites una ITE?

Si necessites vendre o llogar el teu habitatge, o demanar alguna subvenció, i no disposes d’una ITE vigent, des de EN BLANC arquitectura t’ho posem fàcil. Ens encarreguem de realitzar totes les gestions i tràmits necessaris per a l’obtenció del Certificat d’aptitud, des de la visita a l’immoble fins a l’emissió de l’informe. Disposem dels mitjans i tècnics competents per a realitzar tot el procés de la ITE amb rapidesa i professionalitat.

També tramitem altres documents com la cèdula d’habitabilitat o el certificat energètic, necessaris per a la compra-venda d’un immoble.

Consulta’ns sense compromís per a més informació i pressupost, i pregunta’ns sobre el nostre pack pre-ITE + Comparatiu.