Escola i poliesportiu Fanals

La proposta per a la nova escola Fanals busca poder integrar-se dins l’entorn natural de bosc existent, de la manera següent:

Topografia: respectant els desnivells natural del terreny i alterant mínimament el seu estat inicial.

Construcció: amb la utilització de sistemes i materials naturals, de proximitat, en harmonia amb l’entorn.

Paisatge: amb la utilització dels colors propis de l’entorn, mimetitzant-se amb la vegetació existent i respectant-la en la major mesura possible.

Escola primària

Composta de dos plantes amb accés directe a peu degut al desnivell de la topografia existent i a l’adaptació de l’edifici al seu entorn natural. Això permetrà una major versatilitat en l’organització dels horaris lectius i no lectius, permetent crear i obrir els diferents accessos i espais exteriors de l’escola, desvinculant-los de la resta de les aules i programa docent.

El vestíbul d’entrada principal esta format per un gran espai a doble alçada que actua com un gran hivernacle, que reté el calor del sol a l’hivern, i fa circular l’aire a l’estiu. Aquesta peça es converteix en el nexe d’unió de les dos plantes, articulant tot el programa de la proposta.

La relació de l’edifici amb el bosc és immediata, situant el màxim nombre d’aules orientades a la pineda existent. A més, la construcció de les aules actua com a pont, creant una proposta menys invasiva amb el terreny, i relacionant directament les pistes del pati amb el bosc. Aquest pont ens crea un gran espai cobert pel pati de l’escola, a la vegada que ens protegeix els accessos a la zona de vestidors i gimnàs.

Escola infantil

L’escola infantil es situa en la intersecció de dos carrers, a la zona de la parcel·la amb millor accessibilitat, la topografia més plana i millor orientació. La seva geometria circular i orgànica esta pensada per estimular la creativitat dels més petits. Tant per la seva forma com ubicació, l’escola infantil actua com una ròtula de tot el conjunt de Fanals, permetent relacionar-se fàcilment amb les pistes de l’escola primària i el poliesportiu.

Poliesportiu Fanals

Nou pavelló esportiu amb accés des de carrer i des del recinte privat de l’escola. L’edifici es col·loca a la cota topogràfica més baixa per evitar que l’altura de tot l’edifici provoqui un efecte pantalla, generant un fort impacte visual sobre les preexistències de l’entorn. Aquest criteri d’implantació condiciona que part de l’edifici quedi semienterrat, generant que les grades quedin al mateix nivell que el pati de l’escola i el bosc, permetent una relació directe de l’espectador amb l’entorn natural de l’edifici.

Ampliació Escola Arnau Berenguer

Es proposa l’ampliació de l’edifici preexistent de l’escola Arnau Berenguer per tal de complementar el programa de formació primària, generant alhora un nou cos per escola bressol i un gimnàs. El projecte es desenvolupa en dues fases, per tal de no posar en compromís la docència durant els cursos lectius.

A nivell compositiu, es proposa un ala que abraça l’espai exterior del recinte tot tancant-se al carrer en contacte amb algunes fabriques locals i que dialoga amb els edificis preexistents, generant tanmateix un àgora de unió.

El projecte vetlla per la utilització de materials de proximitat i per obtenir la màxima eficiència energètica amb la introducció de diferents mesures actives i passives.