Ampliació Escola Arnau Berenguer

Descripció del projecte

Projecte d’arquitectura docent i pública concurrència per a l’Escola de primària i Escola Bressol Arnau Berenguer a Palau d’Anglesola (Lleida).

Un projecte en col·laboració amb Rmarq.

Ubicació: Palau d’Anglesola
Any: 2021
Superfície: 1200 m2

Es proposa l’ampliació de l’edifici preexistent de l’escola Arnau Berenguer per tal de complementar el programa de formació primària, generant alhora un nou cos per escola bressol i un gimnàs. El projecte es desenvolupa en dues fases, per tal de no posar en compromís la docència durant els cursos lectius.

A nivell compositiu, es proposa un ala que abraça l’espai exterior del recinte tot tancant-se al carrer en contacte amb algunes fabriques locals i que dialoga amb els edificis preexistents, generant tanmateix un àgora de unió.

El projecte vetlla per la utilització de materials de proximitat i per obtenir la màxima eficiència energètica amb la introducció de diferents mesures actives i passives.