Edifici plurifamiliar a Blanes

Descripció del projecte

Proposta per a la construcció de 85 habitatges socials.

Un projecte en col·laboració amb Rmarq, arquitecturamida i Helena Terradas.

Ubicació: Blanes
Any: 2022
Superfície: 8.400 m2

Es projecta un edifici de cinc plantes d’habitatges, buscant la millor orientació dins els límits proposats, amb un disseny d’espais comuns que afavoreix la interacció entre els usuaris d’una mateixa planta.

A cada planta es distribueixen diferents modalitats d’habitatge, que s’adapten a l’estil de vida dels diferents habitants.

La planta baixa es projecta de forma extensiva, donant continuïtat a l’espai públic i permetent una major llibertat de moviment.

L’edifici esta pensat a partir d’una estructura modular, senzilla i resolutiva. Utilitzant materials econòmics i de baix impacte ambiental, amb processos constructius sistematitzats, de fàcil manteniment i reparació.

Aposta per una arquitectura sostenible, mitjançant el disseny, les tècniques de construcció i les instal·lacions, el projecte introdueix tota una sèrie de mesures passives i actives per aconseguir una millor eficiència energètica de l’edifici.