Cadastre i registre (parcel·les i finques)

Actualització i definició unívoca de la finca o parcel·la (superfície i límits) en ambdós registres.

Aquesta coordinació busca incrementar la seguretat jurídica en el mercat immobiliari, ja que un cop s’ha incorporat la representació gràfica cadastral i la parcel·la ha estat coordinada, es consideren certs a tots els efectes legals les dades de delimitació, ubicació i superfície de la representació gràfica inscrita.

Una finca coordinada no podrà incorporar cap altra representació que es sobreposi, envaeixi o resulti contradictòria amb les coordenades de la finca coordinada, en virtut del principi de prioritat registral.

La coordinació entre ambdós registres és obligatòria en els casos de Segregacions i reparcel·lacions, Agrupacions i Immatriculacions. En la resta dels casos és voluntària.

Procediment per una coordinació cadastre i registre

Mitjançant una Representació Gràfica Alternativa (RGA) podem incorporar al cadastre el perímetre real de la parcel·la, ajustada a la realitat física existent. Difereix de la representació gràfica de la certificació Cadastral Descriptiva i Gràfica (CCDG) que pot obtenir el propietari de la seu electrònica del cadastre.

La Representació Gràfica Alternativa serà la representació real i exacte de la parcel·la. Aquesta representació partirà d’un aixecament topogràfic.

Normalment per fer una representació gràfica alternativa cal, prèviament, desllindar i atermenar la finca amb els veïns. La Representació Gràfica Alternativa, per poder-se validar positivament, ha d’incloure totes les parcel·les que modifica.

Cal elaborar la Representació Gràfica Alternativa (RGA) en format GML. Amb totes les parcel.les afectades. Un cop tinguem la RGA correcte, s’obtindrà l’Informe de Validació Gràfica (IVG) al cadastre.

Un cop tenim l’Informe de Validació Gràfica Positiva, el propietari de la finca pot entrar aquest informe al Registre de la Propietat (més ràpid, però costós) o mitjançant una coordinació directe al cadastre (més lent, però gratuït).

Si dins de la parcel·la s’ha de registrar una construcció nova o existent, es farà mitjançant un Informe Cadastral d’Ubicació de Construccions (ICUC).